ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

  ​210.2799765 & 6932203686

Καθαρισμός συντήρηση βιολογικού βόθρου

Ο καθαρισμός και η συντήρηση ενός βιολογικού βόθρου είναι σημαντικοί για τη διατήρηση της λειτουργικότητας του συστήματος και την αποφυγή προβλημάτων υγιεινής. Οι βιολογικοί βόθροι λειτουργούν με τη βοήθεια φυσικών βιολογικών διεργασιών για την αποβολή και διάσπαση των αποβλήτων, και έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία υγρών και στερεών αποβλήτων.  

Εδώ είναι μερικά βήματα για τον καθαρισμό και τη συντήρηση ενός βιολογικού βόθρου:

  1. Άδειασμα: Το πρώτο βήμα είναι να αδειάσετε τον βόθρο ανάλογα με τις απαιτήσεις. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση ειδικών οχημάτων αναρρόφησης. Είναι σημαντικό να το εκτελεί καταρτισμένο προσωπικό για την ασφάλεια και τη σωστή διαχείριση των αποβλήτων.

  2. Καθαρισμός του Εσωτερικού: Μετά την άδειαση, είναι σημαντικό να καθαρίσετε το εσωτερικό του βόθρου. Αυτό μπορεί να γίνει με τη χρήση νερού υψηλής πίεσης, ειδικών χημικών προϊόντων ή άλλων μεθόδων καθαρισμού.

  3. Συντήρηση της Βιολογικής Διαδικασίας: Οι βιολογικοί βόθροι εξαρτώνται από βιολογικές διεργασίες για τη διάσπαση των αποβλήτων. Είναι σημαντικό να διατηρείτε αυτές τις διεργασίες ενεργές με την προσθήκη ειδικών βακτηρίων ή ενζύμων που μπορούν να ενισχύσουν τη διαδικασία αποδόμησης.

  4. Επιθεώρηση: Κάντε τακτικές επιθεωρήσεις του βιολογικού βόθρου για να ελέγξετε την κατάστασή του και να ανιχνεύσετε πιθανά προβλήματα.

  5. Αποφυγή Αντιστροφής: Σε περιπτώσεις όπου ο βιολογικός βόθρος συνδέεται με το δίκτυο ύδρευσης, βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν σωστά συστήματα πρόληψης της αντιστροφής υδάτων που θα μπορούσαν να μολύνουν το βόθρο.

Ο καθαρισμός και η συντήρηση βιολογικών βοθρών πρέπει να γίνονται από εξειδικευμένο προσωπικό με τη χρήση κατάλληλων μεθόδων και εξοπλισμού για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας.