ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

  ​210.2799765 & 6932203686

Συντήρηση & Καθαρισμός Αντλιοστασίων

Ο καθαρισμός των αντλιοστασίων είναι απαραίτητος για τη διατήρηση της αποτελεσματικότητας τους και την αποφυγή προβλημάτων λειτουργίας. Τα αντλιοστασία χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά υγρών από χαμηλότερα σημεία σε υψηλότερα, όπως στα αποχετευτικά συστήματα και τα ύδρευσης.Εδώ είναι μερικά βήματα για τον καθαρισμό αντλιοστασίων:


  • Απενεργοποίηση: Πριν αρχίσετε τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η αντλιοστάσιο είναι απενεργοποιημένο και αποσυνδεδεμένο από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.
  • Ασφάλεια: Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, φορέστε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό, όπως γάντια, γυαλιά και μάσκα, για να προστατευτείτε από τυχόν επαφή με βλαβερά υλικά.
  • Άδειασμα: Ανάλογα με τον τύπο του αντλιοστασίου, αδειάστε τον δεξαμενή από τα υγρά και τα απόβλητα που έχουν συσσωρευτεί. Χρησιμοποιήστε ειδικά οχήματα αναρρόφησης για αυτήν τη διαδικασία.
  • Καθαρισμός: Χρησιμοποιήστε νερό υψηλής πίεσης και κατάλληλα καθαριστικά προϊόντα για τον καθαρισμό των επιφανειών της αντλιοστάσιου και των διακοπτών.
  • Επιθεώρηση: Επιθεωρήστε τα εξαρτήματα της αντλιοστάσιου, όπως οι αντλίες, οι διακόπτες και το εξοπλισμό ελέγχου, για ενδεχόμενα προβλήματα ή φθορές.
  • Επανεκκίνηση: Αφού έχετε επιβεβαιώσει ότι η αντλιοστάσιο είναι καθαρό και σε καλή κατάσταση, μπορείτε να το επανενεργοποιήσετε.Είναι σημαντικό να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή και να επιβεβαιώνετε ότι εκτελείται ο καθαρισμός από εξειδικευμένο προσωπικό για την ασφαλή και αποτελεσματική διαδικασία.