ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

  ​210.2799765 & 6932203686

Βιντεοσκόπηση - έλεγχος βόθρων με κάμερα cctv

Η βιντεοσκόπηση ή έλεγχος βόθρων με κάμερα CCTV αναφέρεται στη διαδικασία κατά την οποία χρησιμοποιείται μια ειδική κάμερα (συνήθως μια κάμερα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης - CCTV) για την επιθεώρηση και επαλήθευση της κατάστασης των βοθρών ή του αποχετευτικού συστήματος.

Η διαδικασία αυτή είναι χρήσιμη για διάφορους λόγους:

  • Αξιολόγηση Κατάστασης: Η κάμερα CCTV επιτρέπει την οπτική παρακολούθηση των εσωτερικών επιφανειών των βοθρών ή των σωληνώσεων. Αυτό επιτρέπει στους ειδικούς να αξιολογήσουν την κατάσταση τους, εντοπίζοντας προβλήματα όπως ρωγμές, υποκείμενη διάβρωση, συσσωρευμένα αποβλήτα και άλλες βλάβες.

  • Εντοπισμός Προβλημάτων: Η βιντεοσκόπηση μπορεί να ανιχνεύσει αποφράξεις, εμπόδια ή άλλα προβλήματα που μπορεί να επηρεάζουν τη λειτουργία του συστήματος αποχέτευσης.

  • Πρόληψη Βλαβών: Με την επιθεώρηση τακτικά με κάμερα, μπορεί να προληφθούν μελλοντικές βλάβες και προβλήματα πριν εξελιχθούν σε μεγαλύτερα ζητήματα.

  • Οπτική Καταγραφή: Οι εικόνες ή τα βίντεο που καταγράφονται μπορούν να χρησιμοποιηθούν για αναφορές, αξιολογήσεις και παρουσιάσεις.

Η διαδικασία βιντεοσκόπησης με κάμερα CCTV απαιτεί τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και κατάλληλων τεχνικών, ενώ οι εικόνες και τα βίντεο που λαμβάνονται μπορούν να αξιοποιηθούν για τη λήψη αποφάσεων και τον σχεδιασμό της κατάλληλης συντήρησης.