ΤΟΠΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ

ΕΚΚΕΝΩΣΕΙΣ ΒΟΘΡΩΝ

  ​210.2799765 & 6932203686

Άδειασμα - Εκκένωση Βόθρου

Tο "άδειασμα" και η "εκκένωση βόθρου" αναφέρονται στη διαδικασία αφαίρεσης των αποβλήτων από το βόθρο. Οι βόθροι είναι ένας τύπος υγρού αποχετευτικού συστήματος που χρησιμοποιείται σε περιοχές όπου δεν υπάρχει πρόσβαση σε κεντρικά αποχετευτικά δίκτυα.                          

Ο βόθρος είναι ένας χώρος όπου συγκεντρώνονται τα απόβλητα, κυρίως ανθρώπινα αποβλήτα, και τα υγρά απόβλητα όπως ούρα και νερό. Με τον χρόνο, τα απόβλητα συσσωρεύονται στον βόθρο και χρειάζεται να γίνει η διαδικασία του άδειασματος ή της εκκένωσης για την αφαίρεση των περιεχομένων και την αποφυγή της υπερχείλισης.

Για το άδειασμα ενός βόθρου χρησιμοποιούνται ειδικά οχήματα που μπορούν να αναρροφήσουν τα υγρά απόβλητα και να τα μεταφέρουν σε ειδικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας. Αυτή η διαδικασία είναι απαραίτητη για τη διατήρηση της υγιεινής και της δημόσιας υγείας.

Είναι σημαντικό να τηρούνται οι κατάλληλες υγιεινές πρακτικές κατά τη διάρκεια της διαδικασίας άδειασματος για να αποφευχθεί η εξάπλωση ασθενειών και ρύπανση του περιβάλλοντος.